دلایل اصلی نچرخیدن موتور

دلایل اصلی نچرخیدن موتور

در این مقاله قصد داریم به بررسی دلایل اصلی که می توان موجب نچرخیدن موتور زمانی که با درایو راه اندازی می‌شود، بپردازیم.

موتور کار نمی کند ؟!! فرکانس صفر نباشد

فرکانس را برسی کنید که فرکانس درایو صفر نباشد و برای این منظور فرکانس صفحه کیپد را مشاهده و تغییرات آن را برسی می‌کنیم.

گشتاور ناکافی اگر موتور زیر بار استارت می‌شود و نمی‌چرخد ممکن است گشتاور راه اندازی کافی نباشد که می‌توان گشتاور را افزایش داد.

و در عین حال صحت سربندی موتور (در مقاله های قبلی به نحوه سر بندی موتور پرداختیم) را برسی کنید.

ایجاد خطا روی درایو در صورتی که به محض عمال فرمان راه اندازی روی صفحه درایو خطایی ظاهر می‌شود و موتور نمی‌چرخد

در این صورت باید در ابتدا ماهیت خطا را بررسی کرد و در رفع خطا اقدام نمود.

از RUN بودن درایو اطمینان حاصل کنید در ابتدا از RUN بودن درایو مطمئن شوید با توجه به وضعیت LED ها در ابتدا از RUN بودن درایو اطمینان حاصل کنید.

به عنوان مثال در درایوهای تتا «TETA» زمانی که LED RON به صورت ثابت روشن باشد به منزله RUN بودن درایو است.

خراب بودن موتور یا درایو در صورتی که تمام موضوعات بررسی شده موتور را بدون بار بررسی کنید.

در صورتی که موتور بدون بار هم نمی چرخد یا مشکل از درایو است یا از موتور که با جایگزینی درایو و موتور این موضوع مشخص می‌شود.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و یا مشاوره می‌توانید گروه اتوماسیون صنعتی تسلا به مدیریت رضا اقبالی تماس بگیرید.