اتوتیون درایو با موتور

اتوتیون درایو با موتور

اتوتیونینگ : شناسایی پارامترهای موتور توسط درایو را اتوتیون می‌نامند

که به دو صورت اتوتیون استاتیک و اتوتیون غیر استاتیک شناخته می‌شود.

ما فقط مواقعی که درایو با موتور هماهنگ نیستند درایو و موتور را اتوتیون می‌کنیم

در واقع برای شناسایی موتور توسط درایو این کار را انجام می‌دهیم

یا به زبان ساده الکترو موتورهایی مه پلاک ندارند با اتوتیون برای درایو تعریف می‌کنیم.

با اتوتیون به ولتاژ نامی ، فرکانس نامی ، لغزش زیر بار نامی ، سرعت زیر بار نامی ، جریان نامی ، تعداد قطب و توان موتور به دست می‌آید که معمولا بر روی پلاک موتور تمامی این‌ها ذکر شده است

ولی مشخصاتی همچون مقاومت اهمی استاتور ، اندوکتانس نسبی استاتور ، اندوکتانس اصلی استاتور ، نقاط اشباع آهن هسته ، تلفات آهنی و….. بر روی پلاک موتور درج نشده است که شما با اتوتیون کردن به این اطلاعات دست می‌یابید.

برای دریافت لیست قیمت اینورتر های کلیک کنید

درایو ها با اتوتیون به اطلاعات دقیق موتور دست می‌یابد و آنها را در پارامتر های خود ذخیره مو کند و می‌تواند بهتر موتور را کنترل کند.

در بعضی از مواقع شما نمی‌توانید بار موتور را بر دارید یا شفت آن را آزاد کنید و باید از اتوتیون ساکن یا استاتیک استفاده منید که آسان‌ترین اتوتیون است

ولی در مواقعی که موتور جدا است و می‌تواند آزادانه بچرخد از اتوتیون چرخان یا غیر استاتیک استفاده می‌کنیم.

در صورتی که ما اینورتری را اتوتیون غیر استاتیک کنیم اینورتر خود کار موتور را به حرکت در می‌آورد که بتواند بهتر موتور را اتوتیون کند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و یا مشاوره می‌توانید گروه اتوماسیون صنعتی تسلا به مدیریت رضا اقبالی تماس بگیرید.