معرفی و کاربرد بوستر پمپ

معرفی و کاربرد بوستر پمپ

با رشد جمعیت در جوامع بزرگ شهری و نیاز به اسكان آنها مقوله انبوه سازی در این جوامع مورد توجه زیادی قرار گرفته كه نتیجه‌ی آن ساخت ساختمان های مسكونی بلند مرتبه می‌باشد.

تامین آب مصرفی این قبیل ساختمان ها با یک پمپ امكان پذیر نبوده لذا با موازی قرار دادن چند پمپ مشابه در یک پكیج كه به آن بوستر پمپ می‌گویند اقدام به تامین آب مصرفی آن ها می گردد.
در بوستر پمپ ها با بهره گیری از تکنولوژی روز امکان کنترل سرعت دوران پمپ بر اساس فرامین صادر شده از اینورتر های نصب شده بر روی تابلو فرمان بوستر پمپ وجود دارد.

از مزایای این سیستم می توان به راه اندازی نرم الکترو پمپ با هدف کاهش مصرف برق و افزایش عمر مفید پمپ و همچنین کاهش لرزه های احتمالی به دلیل استارت آنی پمپ اشاره کرد،

از دیگر محاسن این سیستم کنترل دبی خروجی پمپ بر اساس پالس های دریافتی از سنسور نصب شده بر روی کلکتور بوستر پمپ می‌باشد که به محض شروع مصرف آب در شبكه ابتدا يكي از بوسترپمپ ها شروع به كار می‌افتد و آب مصرفی را تامین می‌نمايد.

در صورتی كه ميزان مصرف بیشتر شود متناسب با آن ساير بوستر پمپ ها به ترتيب و به صورت اتوماتيک وارد مدار می‌شوند و به این ترتیب ضمن اینكه فشار آب در شبكه ثابت مي ماند از استهلاك بيش از حد الكترو پمپ ها و نيز اتلاف انرژي الكتريكی در سيستم جلوگيری می‌کند.

بوسترپمپ ها برای نزدیکی هر چه بیشتر الگوی مصرفی و کارکرد بوستر پمپ از سیستم، با دور متغییر استفاده می کنند. هنگامیکه مصرف کننده شروع به مصرف آب می کند ، فشار سیستم افت پیدا می کند. سنسور فشار در خروجی بوسترپمپ این کاهش فشار را حس کرده و به اینورتر انتقال می دهند.
در اینورتر مقدار فشار مورد نظر بعنوان set point تعریف می‌گردد.

در برد یا اینورتر بر اساس قوانين پمپ ها ، محاسباتی صورت می‌گيرد تا مقدار فركانس پمپ ها و در نتیجه دور الکتروموتور به گونه ای تغییر ياید تا میزان فشار خروجی پمپ با فشار set point برابر گردد.

موتور اول با دور متغییر از طریق تابلوی فرمان وارد عمل می شود. سیستم کنترل تابلوی برق يا اينورتر که از سیستم الکترونیکی بهره مند است ، با توجه به میزان مصرف ، دور موتور را تنظیم می کند و بين کارکرد بوستر پمپ با مقدار مصرف هماهنگی بوجود می آورد و الکتروپمپ با این دور شروع به کار می‌کند.

اگر مصرف کمتر شود ، دور موتور نيز متناسب با آن کم می شود و اگر مصرف زیاد شود ، دور موتور نيز زياد می شود. اگر این الکتروپمپ قادر به تأمین نیاز مصرفی نباشد، الکتروپمپ های ديگر به ترتيب وارد مدار می شوند. همان گونه که در شکل پیداست، با دورهای مختلف موتور محرک ، می توان سیال را با آبدهی و فشار مشخص در خروجی بوستر پمپ داشت. در سیستم دور متغییر می توان با یک الکتروپمپ طیف وسيعی از فشار و آبدهی را پوشش داد.

موارد کاربرد بوستر پمپ

وستر پمپ ها آبرسانی ساختمان‌های مختلف مانند برجها ، تامین سیستم اطفاء حریق، بیمارستان‌ها ، مدارس ، سالن‌های تفریحی ، ورزشی ، مجموعه های صنعتی کارخانجات، مجتمع های مسکونی و آپارتمانی …

در این مقاله به موضوع معرفی و کاربرد بوستر پمپ پرداختیم،

در مقاله بعدی به بررسی مهمترین تفاوت پمپ و بوستر پمپ خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید!!!

فروشگاه
اتوماسیون صنعتی تسلا
اکتبر 4, 2021