خطای اضافی جریان در اینورتر

خطای اضافی جریان در اینورتر (OC)

موضوع این مقاله بررسی خطای اضافی جریان (OVER CURRENT) در اینورتر و راه حل های برطرف کردن این خطا و عیب یابی مشکل و رفع آن.

همانطور که اشاره شد این خطا مربوط به اضافی جریان است. زمانی که بنا بر هر دلیل در سیستم سطح جریان از

MAX مجاز تعریف شده فراتر رود، این اضافی جریان توسط درایو حس و خطای (OC) ظاهر می‌شود.

خطای اضافی جریان در اینورتر

نکته :

زمان وقوع خطا از اهمیت بالایی برخوردار است به عنوان مثال در خطای اضافی جریان، جریان کشی در زمان راه اندازی

یا به عبارتی زمان افزایش سرعت می‌باشد (OC-A) حین کار (OC-C) و یا در زمان توقف به عبارتی زمان زمان کاهش

سرعت (OC-D) است، پس در اولین مرحله شناسایی زمان وقوع خطا برسی شود.

مانیتور کردن جریان درایو و مقایسه مقدار اندازه گیری شده توسط آمپرمتر :

در این مرحله با در نظر گرفتن MAX رنج جریان برای درایو مصرف جریان را مانیتور کرده و تغیرات آن را برسی می‌کنیم

– در صورتی که مقدار اندازه گیری شده با مقدار نمایش داده شده توسط آمپرمتر حقیقی باشد درایو دچار آسیب سخت افزاری شده است.

– در صورتی که جریان فراتر از رنج مجاز باشد و مقدار اندازه گیری شده توسط درایو صحیح باشد، تنظیم صحیح گشتاور

و در صورتی که همچنان جریان بالاست، کاهش بار و یا افزایش قدرت درایو و موتور توصیه می‌شود و بررسی و چک کردن

پیکربندی خروجی . اتصالات . سیم کشی و سربندی توصیه می‌شود.

– در صورتی که خطا در زمان افزایش سرعت و کاهش سرعت اتفاق می‌افتند و شیب راه اندازی (Acceleration Time)

و شیب توقف (Deceleration Time) کوتاه است, در صورت بروز خطا در زمان راه اندازی، افزایش زمان

راه اندازی و در صورتی که خطا در زمان توقف بروز پیدا کند افزایش زمان توقف پیشنهاد می‌شود.

برای دریافت لیست قیمت اینورتر های تتا و تکو کلیک کنید

نکته :

در صورتی که امکان تنظیم پارامتر اشتباه وجود دارد Reset درایو و تنظیم صحیح گروه پارامتر های

موتور Auto Tune موثر است. اگر امکان جایگزینی موتور وجود دارد جایگزینی موتور انجام شود

و در صورتی که مشکل حل شد موتور را بررسی کنید. اگر موتور دچار لرزش غیر طبیعی است،

تنظیم صحیح پارامتر فرکانس حامل و منحنی V/F مشاهده حرکت شفت موتور در فرکانس های پایین،

در صورتی که شفت حرکت پله ای دارد و تنظیم پارامتر اشتباه وجود ندارد. درایو دچار آسیب سخت افزاری شده است.

جمع بندی :

با توجه به گستردگی علل بروز خطاهای جریانی به طور کلی شاید نتوان به برسی تمام جوانب موضوع

و پوشش آن پرداخت، ضمن اینکه در کاربردهای مختلف آیتم های متفاوت تاثیر گذار خواهد بود، لیکن در

این مقاله سعی بر آن شده است نکات اساسی و کاربرد های کلیدی در مواجهی با خطاهای جریانی ارائه گردد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و یا مشاوره می‌توانید گروه اتوماسیون صنعتی تسلا نماینده اینورتر تکو و تتا به مدیریت رضا اقبالی تماس بگیرید.

eghbali
می 3, 2021