مزایای اتوماسیون صنعتی

در این مقاله به تعریف و مزایای اتوماسیون صنعتی می‌پردازیم PLC مخفف عبارتProgrammable Logic Controller و به معنای کنترل کننده منطقی قابل برنامه‌‌ریزی گرفته شده است. اتوماسیون صنعتی به بهره‌گیری از رایانه‌ها بجای متصدیان انسانی برای کنترل دستگاه ها و فرایندهای صنعتی گفته می‌شود. اتوماسیون يک گام فراتر از مکانیزه کردن است. مکانیزه کردن به معنی فراهم کردن متصدیان انسانی با ابزار و دستگاه هايی است که ایشان را برای انجام بهتر کارشان ياری می‌رساند. به طور کلی برخی از مزایای اتوماسیون صنعتی از این قبیل است :
  • تکرار پذیری فعالیت‌ها و فرایندها
  • افزایش کیفیت محصولات تولیدی
  • افزایش سرعت تولید (کمیت تولید )
  • کنترل کیفیت دقیق تر و سریعتر
  • کاهش پسماندهای تولید (ضایعات)
  • برهم کنش بهتر با سیستم‌های بازرگانی
  • افزایش بهره‌وری واحدهای صنعتی
  • بالا بردن ضریب ایمنی برای نیروی انسانی
  • کاستن از فشارهای روحی و جسمی
در حال حاضر ارتقاء سطح کیفی محصولات تولیدی در صنایع مختلف و در کنار آن افزایش کمی تولید، هدف اصلی هر واحد صنعتی می‌باشد و مدیران صنایع نیز به این مهم واقف بوده و تمام سعی خود را در جهت میل به این هدف متمرکز نموده‌اند.
اتوماسیون صنعتی تسلا
نوامبر 22, 2020